ت‍اث‍ی‍ر دم‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط ب‍ر پ‍ای‍ای‍ی‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌

فیضیان, عبدالرئوف (1389) ت‍اث‍ی‍ر دم‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط ب‍ر پ‍ای‍ای‍ی‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
200feyziyan.abdorauf.pdf

Download (57kB)

Abstract

مقدمه و هدف: بررسی علایم حیاتی راهی موثر و سریع جهت کنترل وضعیت مددجو و معیاری جهت حل مشکلات بالینی وی است و منجر به کنترل شرایطی می شود که بیمار را در معرض خطر قرار داده است. دمای بدن را در بالین می توان از محل هایی مانند زیر بغل، زیر زبان، پیشانی، شریان ریوی، مری، حلق، مثانه و اخیرا از طریق مجرای گوش (روش تمپانیک) اندازه گیری کرد، اما پایایی و روایی این روش در شرایط محیطی مختلف (گرمی و سردی) مورد سوال است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دمای محیط بر پایایی دمای تمپانیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۸۹ طراحی و انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه از نوع شیه تجربی بوده که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام گرفت. بدین منظور بعد از گرفتن رضایتنامه از نمونه های واجد شرایط ، نسبت به اندازه گیری دمای گوش آنها در دو مرحله اقدام گردید. ابتدا دمای تمپانیک بعد از ۳۰ دقیقه قرار گرفتن در هوای گرم (۳۵ درجه سلسیوس) و بعد از ۳۰ دقیقه قرار داشتن در هوای سرد ( ۲۴ درجه سلسیوس ) اندازه گیری و ثبت شد. جهت اندازه گیری دما از دماسنج براوون آلمانی استفاده و نوک پروپ پس از ضد عفونی کردن، داخل گوش افراد و مماس بر پرده تمپان قرار می گرفت و و پس از گرفتن دما در چک لیست ثبت می شد. سپس دمای محیط گرم و سرد با هم مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و کاربرد آمار توصیفی و آزمون های مناسب استنباطی نظیر" تست تی زوج " با لحاظ نمودن سطح (p<0/05) استفاده شد. يافته ها: در این پژوهش که ۱۰۰ نفر دانشجو مورد مطالعه قرار گرفتند ، دمای گوش آنها بعد از ۳۰ دقیقه مواجهه با هوای گرم (۳۵درجه) و ۳۰ دقیقه مواجهه با هوای سرد (۲۴ درجه) گرفته شد ، میانگین دمای داخل 73/36 و دمای خارج 40/36 درجه سانتیگراد و اختلاف این دو دما 33/0 بود و همچنین انحراف معیار دمای داخل و خارج به ترتیب 0/331,0/338 بود و حداقل دمای تمپانیک در محیط داخل 36 و حداقل دمای تمپانیک در محیط خارج 8/35 بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که: اختلاف دمای تمپانیک در محیط سرد و گرم معنی دار بوده و در چنین شرایطی نمی توان این روش را بعنوان شیوه ای پایا و مناسب جهت اندازه گیری و تعیین دمای بدن افراد در شرایط مختلف محیطی مورد اکتفا قرار داد. و بویژه در بیماران استفاده از سایر روشها نظیر اندازه گیری دمای بدن از طریق دهانی یا رکتال را بایستی همچنان بعنوان روشهای مطمئن تر در تغییرات دمای محیط موذد نظر داشت. واژگان کلیدی: تمپانیک، دما، گناباد

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 05:06
Last Modified: 26 Oct 2019 05:06
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1018

Actions (login required)

View Item View Item