ب‍ررس‍ی‌ درک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار ع‍وام‍ل‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ب‍ازدارن‍ده‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد

بسحاق, عصمت (1387) ب‍ررس‍ی‌ درک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار ع‍وام‍ل‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ب‍ازدارن‍ده‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Full text not available from this repository.

Abstract

مقدمه: آموزش به بیمار یکی از مهمترین نقش های هر پرستار است و میزان انجام آن به درک آنها از نقش آموزشی خود، عوامل تسهیل کننده و باز دارنده دارد. هدف: تعیین درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن. نمونه: شامل ۱۰۰ پرستار و سرپرستار بوده که از روش نمونه گیری سر شماری استفاده گردید. نوع پژوهش: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و ابزار، پرسشنامه خودایفا بود که در اختیار نمونه پژوهش گرفت. نتایج: بر اساس درک ۹۱ درصد پرستاران، آموزش بیمار بخش مهمی از مسئولیت آنها بود و 94 درصد می پنداشتند، آموزش به بیمار در اولویت وظایف آنها قرار دارد. پرستاران اظهار نمودند به دلیل وقت گیر بردن اقدامات پرستاری نظیر مراقبت از بیمار، گزارش نویسی و انجام درمانهای دارویی فرصت کافی جهت انجام آموزش نمی یابند. بر اساس درک پرستاران سه عامل بازدارنده آموزش بیمار به ترتیب اولویت، پرسنل ناکانی، کمبود وقت و فقدان منابع و ابزار آموزشی مناسب و سه عامل تسهیل کننده آن به ترتیب اولویت. در نظر گرفتن یک الی دو پرستار برای انجام آموزش، اختصاص زمان برای انجام آموزش و وجود برگه های راهنمای اطلاعاتی برای آموزش یک موضوع خاص بود. بحث: آموزش بیمار بخش مهمی از فعالیت پرستاران می باشد، با این وجود عواملی مانع از انجام آن به نحو موثر می گردند. برای تسهیل این امر پیشنهاداتی ارائه شد که شامل تهیه ابزار و منابع آموزشی مناسب و برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمت بود. همچنین ارزیابی توانایی پرستاران جهت ایفای نقش آموزشی، از طریق مشاهده پرستاران در بالین هنگام انجام آموزش نیز توصیه می گردد. واژه های کلیدی: آموزش به بیمار، درک پرستاران، عوامل تسهیل کننده و عوامل بازدارنده، گناباد

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 06:33
Last Modified: 26 Oct 2019 06:33
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1048

Actions (login required)

View Item View Item