ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط پ‍راک‍لام‍پ‍س‍ی‌ ب‍ا ع‍ف‍ون‍ت‌ پ‍ری‍ودن‍ت‍ال‌ در زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹

بسحق, میترا (1389) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط پ‍راک‍لام‍پ‍س‍ی‌ ب‍ا ع‍ف‍ون‍ت‌ پ‍ری‍ودن‍ت‍ال‌ در زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Full text not available from this repository.

Abstract

پر اکلامپسی در زنان باردار مشکل شایعی است که با عوامل مختلفی در ارتباط بوده و علاوه بر آگاهی از چگونگی این پدیده، شناسایی شایع ترین و مهم ترین این عوامل در هر منطقه به منظور برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد. در مطالعه ی حاضر نیز به همین منظور یکی از این عوامل را که عفونت پریودنتال است را در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ۲۲ بهمن شهر گناباد طراحی و اجرا گردیده است . بنابر این این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عفونت های پریودنتال با پراکلامپسی انجام شد. روش انجام پژوهش: این پژوهش از نوع مورد شاهدی خواهد بود که ۳۰ نفر از زنان باردار ۲۰-۴۰ هفته مبتلا به پراکلامپسی که در بیمارستان ۲۲ بهمن شهر گناباد تشخیص داده شده اند ، جهت گروه مورد و به همان تعداد زنان باردار سالم که از لحاظ محدوده سنی ، تعداد حاملگی، سن حاملگی ، تحصیلات . وضعیت اقتصادی ، که با گروه مورد مشابه بودند به عنوان گروه شاهد جهت معاینه دندان توسط دندانپزشک ویزیت گردیدند . و از نظر عفونت پریودنتال مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کای دو و نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. یافته های پژوهش : یافته های پژوهش ما نشان داده که دو گروه مورد و شاهد از نظر بافته های دموگرافیک و مامایی همگن بوده اند. (P>0/05)میزان خونریزی لثه در میان گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. ولی میزان التهاب لثه ، از دست دادن دندان ، پلاک دندانی میان دو گروه مورد وشاهد تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد ،.( P>0/05) نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که خونریزی لثه که ناشی از التهاب می باشد عامل تاثیر گذار بر بروز پر اکلامپسی است. ولی با توجه به اینکه سایر معیارهای بررسی با پر اکلامپسی ارتباط ندارد . نیاز به انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می شود . واژه های کلیدی : پر اکلامپسی ، عفونت پریودنتال ، بارداری

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 07:50
Last Modified: 26 Oct 2019 07:50
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1085

Actions (login required)

View Item View Item