بررسی انتظار از ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسال1396

شکرایی, رضا and نادری, محمد and خزاعی, ابوالفضل بررسی انتظار از ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسال1396. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
shokrai reza.pdf

Download (2MB)

Abstract

مقدمه و هدف ازدواج به عنوان مهم ترین وعالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تایید بوده است.ازدواج رابطه ای انسانی،پیچیده وبسیارظریف است. دلایل اصلی ازدواج عمدتا عشق ومحبت،داشتن شریک وهمراه درزندگی،ارضای نیازهای عاطفی_روانی وافزایش شادی وخشنودی است.این مطالعه با هدف بررسی انتظار از ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسال1396 شهرستان گناباد انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مقطعی و بر روی 380 نفرازدانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ومعیارانتظار از ازدواج به روش در دسترس از بین دانشجویان علوم پزشکی شهرستان گناباد جمع آوری شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها:داده ها نشان دادکه9/57 درصدانشجویان مونث ودرمحدوده ی سنی 18-23 سال قرار داشتند. اکثراین دانشجویان6/58 درصد در ترم تحصیلی 4-1 قرارداشتند. بیشترین دانشجو به ترتیب در رشته های پرستاری 24.4 درصدوبهداشت21.6 درصدمشغول به تحصیل بودند. همچنین یافته ها نشان داد که اکثر افراد تفاهم اخلاقي، وفاداري، مسؤوليت پذيري را به عنوان معیار اول خود انتخاب کردندو پس ازآن رضا يت والدين، هم سطح بودن از لحاظ طبقه ی اجتماعی را به عنوان ملاک دوم خود درنظر گرفته بودند.اکثریت دانشجویان پسر تمایل دارند که همسر آینده آن ها بیش از سه سال ازآن ها کوچکتر باشد ودانشجویان دختر نیز اکثرا تمایل دارند همسر آینده آن ها بیش از سه سال از آن ها بزر گتر باشد. همچنین تفاوت معناداری بین معیارها وجنس رشته وترم وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها میتوان نتیجه گرفت که معیار های انتظار از ازدواج اعم از پسر و دختر، مبتنی بر ارزش ها ومعیار های فرهنگی است.ومسئولین ومردم باید بیش از این بستر لازم را برای تسهیل ازدواج برقرار ساخته وضمن عمل به وظیفه ی خود شرایط ازدواج را مهیا نموده تا دختران وپسران بتوانند مسوولیت های خود را وتعهدات خود را قبل از ازدواج بشناسند وبه آن عمل کنند. واژگان کلیدی: ازدواج، انتظار از ازدواج،

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 11 Nov 2019 05:14
Last Modified: 11 Nov 2019 05:14
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1338

Actions (login required)

View Item View Item