بررسی وضعیت خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع II و عوامل فردی و اجتماعی موثر برآن در مراجعه كنندگان به كلينيك ديابت شهرستان گناباد، 1389

عباسیان, مهدی and زنگنه, محسن and حسيني سورند, علي and اسماعیلی, علی and مشکی, مهدی (1389) بررسی وضعیت خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع II و عوامل فردی و اجتماعی موثر برآن در مراجعه كنندگان به كلينيك ديابت شهرستان گناباد، 1389. In: ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کش.ر.

[img] Text
1.pdf

Download (129kB)

Abstract

مقدمه و هدف: دیابت از جمله بیماری های متابولیک بوده و با توجه به اینکه درمان و بهبودی کامل برای مبتلایان به این بیماری وجود ندارد، رفتار های خود مراقبتی بیماران نقش موثری در جلوگیری از عوارض حاد و مزمن بیماری دارد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع II و عوامل فردی و اجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت گناباد انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی153 نفر از بيماران مبتلا به دیابت به روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که شامل اطلاعات دموگرافیک، و خود مراقبتی ویژه بیماران دیابتیک مانند نوع تغذیه، میزان تحرک و فعاليت بدني، وضعیت مصرف دارو، مراجعه به کلینیک، مراقبت از پاها و.... بود که بوسیله مصاحبه با بیماران تکمیل شده و بخشی از داده ها نیز از پرونده بیماران استخراج شد. جهت بررسی رابطه خود مراقبتی با متغیرهای مورد بررسی، از آزمون های؛ T-Student، ANOVA One Way و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج: 39.9درصد بیماران مورد مطالعه مرد و 1/60درصد زن بودند. میانگین مدت ابتلا به ديابت در اين افراد2/4±35/5 سال بوده و ميانگين BMI بيماران در زمان تشخيص بيماري نیز در آنها 1/4±7/26 بود. یافته ها نشان داد که ميانگين شاخص خودمراقبتي در نمونه مورد مطالعه 6/3±8/29 (در مقیاس42-17) بود. نتایج حاکی از وجود رابطه معنا دار بين وضعيت خود مراقبتي و سطح تحصيلات (1/0p<) و همچنین بين فاصله جغرافيايي تا مراكز ارائه خدمات و رفتارهای خود مراقبتي می باشد (1/0p<). در طرف مقابل بين متغیرهای سن و مدت زمان ابتلا با رفتار های خود مراقبتي رابطه معناداري مشاهده نشد (به ترتیب 19/0p< و 45/0p< ). بحث و نتیجه گیری: وضعیت رفتار های خود مراقبتی در بین بیماران مناسب نبوده که می تواند در طولانی مدت زمینه ای برای ایجاد عوارض خطرناک بیماری باشد. این مسئله بیانگر توجه بیشتر به مسئله آموزش بیماران در زمینه رفتار های خود مراقبتی و همچنین برنامه ریزی برای دسترسی آسانتر بیماران به مراقبت های کلنیکی می باشد. کلمات کلیدی: خود مراقبتی، دیابت، گناباد

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 05:07
Last Modified: 02 Dec 2019 05:07
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1542

Actions (login required)

View Item View Item