بررسی تأثیر پوستی پیاز بر رفع احتباس ادراري به روي بیماران تحت عمل جراحی شکم بستري در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 89

محمدزاده, جلال and رنجبر, منصوره and دلشاد نوقابی, علی بررسی تأثیر پوستی پیاز بر رفع احتباس ادراري به روي بیماران تحت عمل جراحی شکم بستري در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 89. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
3.pdf

Download (63kB)

Abstract

مقدمه و هدف: احتباس ادراري یکی از مشکلات شایع بیماران بستري در بیمارستان می باشد. از طرفی گروهی از بیماران که بیش از بیماران دیگر مستعد به احتباس ادراري هستند، بیماران کاندید عمل جراحی می باشند. با توجه به آمارهاي داده شده حدود 70 درصد از بیماران بعد از اعمال جراحی دچار احتباس حاد ادراري می شوند. امروزه مهمترین اقدامی که براي رفع آن صورت می گیرد سونداژ مثانه می باشد این کار تهاجمی بوده و آمار نشان داده که 50 درصد بیماران در آینده علاوه بر عفونتهاي عدیده بیمارستانی دچار علایم غیر اختصاصی از جمله سوزش ادرار و تکرار ادرار و غیره میشوند. با توجه به تأثیر پوستی پیاز بر رفع احتباس ادراري در کتب طب سنتی بر آن شدیم مطالعه اي با هدف تعیین تأثیر تماس پوستی ضماد پیاز بر رفع احتباس ادراري به روي بیمارن تحت عمل جراحی شکم انجام دهیم. روش تحقیق: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با دو گروه به روي 80 بیمار مرد و زن پس از عمل جراحی شکم که دچار احتباس ادراري شده بودند انجام گرفت و رفع یا عدم رفع احتباس ادراري در دو گروه آزمون (گاز آغشته به پیاز) و کنترل (گاز مرطوب) بررسی و ثبت اطلاعات شد. جهت مقایسه تأثیر پوستی پیاز روي ناحیه سوپراپوبیک بر احتباس ادراري از آزمون آماري کاي اسکوئر و جهت مقایسه میانگین فاصله زمانی در دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج: نتایج نشان داد احتباس ادراري در هر دو گروه با درصد هاي بالاي، بدون عمل سونداژ گذاري 62 درصد رفع احتباس / 79 درصد و در گروه کنترل 1 / برطرف گردید. به این صورت که در گروه آزمون 2 16 دقیقه بود. که آزمون تی مستقل تفاوت / 15 دقیقه و 50 / ادراري را در میانگین زمانی به ترتیب 22 آماري معنی داري را نشان نداد. بحث و نتیجه گیري: با توجه به نتایج پژوهش و کاهش میزان قابل توجه سونداژ در دو گروه، پیشنهاد می شود تا براي رفع احتباس ادراري و پیشگیري از عوارض ناشی از سونداژ گذاري در بیمارن دچار احتباس ادراري از گاز آغشته به پیاز یا گاز مرطوب شده با آب ولرم به روي ناحیه سوپرا پوبیک استفاده گردد. کلمات کلیدي: احتباس ادراري، جراحی شکم، پیاز

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 06:12
Last Modified: 02 Dec 2019 06:12
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1544

Actions (login required)

View Item View Item