بررسی اثر درمانی آزاد سازي وضعیتی در کاهشدرد نقاط ماشه اي در بیماران مبتلا به گردن درد

محمدپور, معصومه and محمدپور, مرضیه and محمدپور, منصوره (1389) بررسی اثر درمانی آزاد سازي وضعیتی در کاهشدرد نقاط ماشه اي در بیماران مبتلا به گردن درد. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p4.pdf

Download (119kB)

Abstract

مقدمه و هدف: یکی از شایعترین بیماري هاي سیستم عضلانی اسکلتی گردن درد است که با فعال کردن نقاط ماشه اي در قسمت هاي مختلف کارایی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد با وجود اینکه نیروهاي وارد بر گردن کمتر از ناحیه پشتی و کمري می باشند اما حرکات گردن از آنها بیشتر است . این نیروها ناشی از وزن سر؛ فعالیت عضلات گردن؛ استرین؛ اسپرین و استرچ لیگامان ها و یا نیروهاي خارجی است. همچنین ممکن است نواحی گردن مکانی براي ارجاع دردهاي اختلالات غیر عضلانی اسکلتی باشد. پس با توجه به گوناگونی و پیچیدگی مشکلات عملکردي گردن نیازمند به توجه؛ تشخیص هاي خاص و به کار بردن روشهاي مناسب در کاهش درد نقاط ماشه اي PRT درمان در این زمینه می باشد. این مطالعه جهت بررسی اثر درمانی دربیماران مبتلا به گردن درد در مرکز فیزیوتراپی خصوصی شیرازدر سال 1387 بود. روش تحقیق: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روي 30 نفر با درد گردن در بافت نرم مراجعه کننده به کلینیک هاي خصوصی فیزیوتراپی شیراز به صورت دوسوکور بدون گروه کنترل در سال در زمان هاي قبل و پس از درمان اندازه VAS 1387 انجام شد. میزان شدت درد نقاط ماشه اي از روش براي هر بیمار 3 دقیقه در روز درمدت 10 جلسه PRT( گیري شد. اعمال روش (آزاد سازي وضعیتی درمانی فیزیوتراپی درنظر گرفته شد. در این مطالعه محققین پایبند به اصول اخلاقی هلسینکی بودند. متغیر مورد بررسی سن، جنسو نوع اختلال بوده که با استفاده ازپرسشنامه جمع آوري گردید. نتایج: با توجه به موارد ثبت شده نتایج زیر حاصل شد: از تعداد 30 بیمار مراجعه کننده 21 نفر خانم و 9 20 سال بوده و پس از 10 جلسه درمانی میزان درد نقاط ماشه اي - نفر آقا بودند و میانگین سنی آنان 40 3 در جلسه دهم رسید. - از 9 در جلسه اول به 4 PRT در این بیماران با اعمال روش بحث و نتیجه گیري: با توجه به این بررسی گردن درد در خانمها بر اثر کارهاي تکراري در سن در کاهش درد PRT بالاي 25 سال رو به افزایش است که آموزش صحیح انجام کارها را می طلبد روش موثر بوده و میتوان از این روش در جهت درمان نقاط ماشه اي استفاده کرد. و بررسی هاي بیشتر جهت کاهش درد نقاط ماشه اي در دیگر نقاط بدن را می طلبد. فیزیوتراپی، گردن درد

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:26
Last Modified: 02 Dec 2019 09:26
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1553

Actions (login required)

View Item View Item