بررسی میزان شیوع بیماران همی پلژیا در مراجعه کنندگان به مرکز بهزیستی شیراز در شش ماهه اول سال1387

محمدپور, منصوره and محمدپور, مرضیه and محمدپور, معصومه (1389) بررسی میزان شیوع بیماران همی پلژیا در مراجعه کنندگان به مرکز بهزیستی شیراز در شش ماهه اول سال1387. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p8.pdf

Download (80kB)

Abstract

مقدمه و هدف: سکته دربردارنده نشانه هاي ناگهانی ناشی از اختلال موضعی در کار مغز است که باعث نکروز بافت مغزي شود بنابراین برگشت کامل وجود نخواهد داشت علت سکته مغزي در رگهاي مغزي و خونرسانی مغز می باشد یکی از عوارض مهم سکته مغزي ، همی پلژیا یا فلج نیمه بدن است که پس از درمان علل زمینه اي توسط پزشک ، بیمار مبتلا به این عارضه باید تحت نظر فیزیوتراپیست قرار گرفته و درمان گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع بیماران همی پلژیا در مراجعه کنندگان به مرکز بهزیستی شیراز در شش ماهه اول سال 86 بوده است. روش تحقیق: این مطالعه به روش مقطعی-توصیفی بر روي تمام بیماران مراجعه کننده به مرکز توانبخشی فتح المبین شیراز در شش ماهه اول سال 86 و حدود 464 پرونده انجام گردید اطلاعات لازم بر مبناي مرور پرونده هاي ثبت شدهدر بایگانی مرکز بهزیستی شیراز و با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گردید متغیرهاي مورد بررسی شامل جنس، سن و زمان مراجعه بر حسب ماه، وبیماران همی پلژیا بوده است. معیار ورود به مطالعه بیماران همی پلژیا بود که اطلاعات بصورت محرمانه در پرسشنامه درج و موارد و با استفاده از آمارهاي توصیفی دسته بندي شد. spss ناقص حذف گردید و با استفاده از نرم افزار نتایج: با توجه به پرونده هاي مورد بررسی نتایج زیر حاصل شد: از تعداد کل 464 پرونده 260 پرونده 13 درصد مونث و / دچار معلولیت گزارش شده بود که از این تعداد 66 نفر دچار همی پلژیا بودند که 7 16/8 مذکر و بیشترین سن مراجعه کننده 50 سال به بالا 71 درصد گزارش شده است و خرداد ماه با 27 درصد و مرداد ماه با 20 درصد به تریت بیشترین و کمترین مراجعه کننده را داشته است. نتیجه گیري: با توجه به بررسی انجام شده مشخص می شود با بالا رفتن سن میزان بروز عارضه همی پلژیا در حال افزایش است درمان مبتلایان به همی پلژیا ، نیاز به همکاري متخصصین مختلف از جمله: پزشک، فیزیوتراپیست، پرستارو...دارد و براي اینکه نتیجه رضایتبخشی از درمان حاصل شود باید اعضاي این تیم درمانی با هم مشورت کرده و برنامه درمانی هماهنگی را پی ریزي کنند همچنین آگاهی خانواده ها از اصول مراقبت اینگونه بیماران ضروري است . کلمات کلیدي : همی پلژیا ، بهزیستی، فیزیوتراپی، شیراز

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:43
Last Modified: 02 Dec 2019 09:43
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1557

Actions (login required)

View Item View Item