تعیین احتمال وقوع آسیب کمر با استفاده از شاخصبلند کردن بار

صادقی, نسرین and فانی, محمد جواد and ابوترابی, سیدهاشم تعیین احتمال وقوع آسیب کمر با استفاده از شاخصبلند کردن بار. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p20.pdf

Download (80kB)

Abstract

مقدمه و هدف: آسیب هاي اسکلتی عضلانی به ویژه آسیب کمر در کارهاي نیازمند بلند کردن و جابجایی دستی بار شایع می باشد. یکی از روش هاي پیشگیري از این ناراحتی ها پیروي از اصول ارگونومی در حین بلند کردن و جابجایی دستی بار می باشد. شاخص بلند کردن بار، برآورد ساده اي از خطر آسیب ناشی از فعالیت جسمانی بیش از حد را به دست می دهد. هدف ما در این مطالعه محاسبه شاخص بلند کردن بار در کارگران یک صنعت و سپس تعیین احتمال وقوع آسیب کمري بر اساس این شاخص می باشد. روش تحقیق: نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی است. روش نمونه گیري سرشماري و بصورت مشاهده اي و نمونه ها 21 نفر از کارگرانی هستند که وظیفه حمل بار را بر عهده دارند. پس از اندازه گیري پارامترهاي لازم براي محاسبه شاخص بلند کردن بار با استفاده از فرمول مربوطه میزان شاخص را محاسبه کرده و در نهایت با تفسیر شاخص، وضعیت کارگران مذکور را مورد بررسی قرار دادیم. بدین صورت که شاخص کوچکتر از 1 به معنی عدم وجود خطر آسیب کمري، شاخص بزرگتر از یک و کوچکتر از 3 به معنی وجود احتمال وقوع آسیب کمري و شاخص بزرگتر از 3 به مفهوم خطر آسیب کمري بسیار زیاد و وقوع حتمی کمردرد می باشد. 16 درصد از نمونه ها / نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص بلند کردن بار این کارگران در 39 83 درصد از آن ها بین یک و سه می باشد. از میان بخش هایی که وظیفه حمل بار / کمتر از یک و در 6 دارند، بخش پرس بیشترین احتمال آسیب کمري را دارا می باشد. بحث و نتیجه گیري: از این مطالعه نتیجه گیري می شود که در کل کارگران احتمال آسیب هاي کمري نسبتاً پایین می باشد. جهت پیشگیري از وقوع کمر درد براي بخش هایی که شاخص بلند کردن بارشان بزرگتر از یک شده است پیشنهاد می کنیم با در نظر گرفتن تدابیر ارگونومیک از قبیل طراحی مجدد ایستگاه کار، آموزش روش صحیح حمل بار و گردشی کردن کار احتمال وقوع آسیب را کاهش دهیم. کلمات کلیدي: شاخص بلند کردن بار، آسیب کمري، کارگران

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:45
Last Modified: 02 Dec 2019 10:45
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1569

Actions (login required)

View Item View Item