بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی در مورد بیماري هاي ایدز و هپاتیت ب در شهر گناباد در سال 1386

تورانی, طیبه and محمد زاده, جلال and فروزنده, اسما and عجم, حسین (1389) بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی در مورد بیماري هاي ایدز و هپاتیت ب در شهر گناباد در سال 1386. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p25.pdf

Download (104kB)

Abstract

مقدمه و هدف: بیماري هاي عفونی با وجود پیشرفت هاي اخیر در علم پزشکی هنوز مسئول وخیم شدن اوضاع زندگی بسیاري از افراد است. از جمله بیماري هاي ایدز و هپاتیت ب که سالانه علت مرگ میلیون ها نفر در سراسر جهان می باشند. عفونت با ویروس هاي هپاتیت ب و ایدز یکی از مشکلات عمده بهداشتی در 1- سطح دنیاست که باعث کاهش نیروي انسانی و صرف هزینه هاي سنگین اقتصادي می شود. سالانه 2 میلیون نفر بر اثر ابتلا به ویروس هپاتیت ب می میرند و در حال حاضر 80 میلیون نفر مبتلا به ایدز در دنیا شناسایی شده اند و از آنجا که علایم این بیماري ها غیر قابل محسوس و یا غیر اختصاصی می باشد، انتقال آنها بسیار موذیانه بدون اینکه افراد بفهمند انجام می گیرد. آشنایی با راه هاي انتقال و سرایت این بیماري ها می تواند گامی باشد در کاهش ابتلا به آن ها، لذا این پژوهش با هدف بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی در مورد بیماري هاي ایدز و هپاتیت ب در شهر گناباد در سال 1386 انجام گرفت. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی، مقطعی می باشد، ابزار مورد استفاده پرسش نامه اي حاوي 29 سوال و مشتمل بر سه بخش که در بخش اول 5 سوال مربوط به مشخصات فردي که در انتهاي این بخش سوالی مربوط به نقش متغیر آموزش بر میزان آگاهی واحد هاي مورد پژوهش و سوالی نیز مربوط به تعیین راه هاي کسب آموزش و در بخش دوم 11 سوال مربوط به سنجش آگاهی از بیماري ایدز و در بخش سوم 10 سوال مربوط به سنجش آگاهی از بیماري هپاتیت ب که در انتها سوالی مربوط با عملکرد واحد هاي پژوهش در مواجهه با بیماري هاي ایدز و هپاتیت ب آورده شده بود. داده ها پس از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS استخراج توسط نرم افزار نتایج : نتایج این پژوهش نشان داد که از بین 383 نمونه اي که مورد بررسی قرار گرفتند میزان آگاهی 5 نفر ( 1.9 درصد) از واحد هاي مورد پژوهش از بیماري ایدز کم، 43 نفر ( 16.5 درصد) متوسط و 141 نفر ( 54.2 درصد) خوب و 71 نفر ( 27.3 درصد) عالی می باشد و همچنین میزان آگاهی 7 نفر ( 2.7 درصد) از واحد هاي مورد پژوهش از بیماري هپاتیت ب خیلی کم، 72 نفر ( 22.7 درصد) کم، 82 نفر 31.5 درصد) متوسط و 87 نفر ( 33.5 درصد) خوب و 12 نفر ( 4.6 درصد ) عالی می باشد. همچنین یافته ) ها نشان داد که بین میزان آگاهی از بیماري هاي ایدز و هپاتیت ب و میزان تحصیلات و شغل پدر و مادر و آموزش ارتباط معنی داري وجود ندارد ولی بین رشته تحصیلی و میزان آگاهی از بیماري ایدز ارتباط معنی داري وجود دارد. کلمات کلیدي: آگاهی، دانش آموز، ایدز، هپاتیت ب

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 11:05
Last Modified: 02 Dec 2019 11:05
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1574

Actions (login required)

View Item View Item