میزان استفاده از داروهاي نیروزا و مکمل در ورزشکاران رشته بدنسازي شهر گناباد و عوامل مؤثر بر آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 1389

محمدزاده, جلال and علی زاده زین آباد, حجت and مطلبی, محمد and محبی, سیامک (1389) میزان استفاده از داروهاي نیروزا و مکمل در ورزشکاران رشته بدنسازي شهر گناباد و عوامل مؤثر بر آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 1389. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p27.pdf

Download (119kB)

Abstract

زمینه و هدف: استفاده از مواد نیروزا براي افزایش کارآیی ورزش سابقه ي طولانی دارد که به قرن سوم پیش از میلاد در بازي هاي المپیک باستانی باز میگردد. امروزه یکی از معضلات رشته ي بدنسازي استفاده غیر منطقی ورزشکاران از این مواد جهت افزایش توده عضلانی و بهبود شکل ظاهري بدن است. مدل اعتقاد بهداشتی به عنوان مدل تعیین کننده علل این رفتار و عوامل اثرگذار بر مصرف مواد نیروزا بکار گرفته شده است. روش تحقیق: این پژوهش یک تحقیق توصیفی تحلیلی است و جامعه پژوهش کلیه ورزشکاران رشته بدنسازي شهر گناباد ( 245 نفر) می باشند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي مبتنی بر آیتم هاي مدل تجزیه و تحلیل گردیدند. SPSS بود که با مصاحبه سازمان یافته تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار HBM 46/ 72 درصد آن ها مذکر و 49 درصد محصل که 5 / 22 سال بود و 7 / نتایج: میانگین سن جامعه پژوهش 4 73 درصد افراد / 34 درصد افراد ضعیف و حساسیت درك شده 1 / درصد تحصیلات متوسطه بودند. آگاهی 4 سکونت در منزل ( p=٠/ متوسط بود. سن، وضعیت مسکن و منافع و موانع درك شده ارتباط معنی دار بود( ٠٠٢ پدري کمترین موانع را نشان داد. بین آگاهی و تهدید درك شده ارتباط معنی داري بدست نیامد. میان جنس و 22 درصد محاسبه گردید. / تهدید درك شده ارتباط معنی دار نبود. شیوع مصرف 4 بحث و نتیجه گیري: تمایل مردان به این ورزش بیشتر بود. محصلین بزرگترین گروه را تشکیل می دادند. قسمت اعظم ورزشکاران از عوارض جانبی و ایجاد وابستگی مواد نیروزا اطلاع نداشتند. ورزشکاران قدیمی از مهمترین راهنماهاي براي عمل بودند. حساسیت درك شده از وضعیت مطلوب فاصله ي زیادي عوامل مؤثر بر مصرف و ضریب تأثیر هر عامل مشخص گردید تا HBM داشت. با استفاده از مدل جهت مداخلات آتی منابع دقیقا در راستاي مؤلفه ها به ترتیب اولویت بکارگیري شود. کلمات کلیدي: مواد نیروزا، مدل اعتقاد بهداشتی، ورزشکاران گناباد

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 11:12
Last Modified: 02 Dec 2019 11:12
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1576

Actions (login required)

View Item View Item