بررسی سن طبیعی یائسگی وشیوع عوارض زودرس ناشی از آن در زنان شهرستان گناباد در سال 1389

غلام فرخانی, سمیه and محرری, محبوبه بررسی سن طبیعی یائسگی وشیوع عوارض زودرس ناشی از آن در زنان شهرستان گناباد در سال 1389. Other. سمیه غلام فرخانی، محبوبه محرری.

[img] Text
1.pdf

Download (91kB)

Abstract

زمینه وهدف :اگرچه یائسگی یک امر طبیعی برای همه زنان جهان است .اما زمان شروع علایم ونشانه های آن برای همه یکسان نیست .در این مطالعه هدف ما تعیین سن یائسگی طبیعی وشیوع عوارض زودرس ناشی از آن در زنان شهرستان گناباد است . روش بررسی :دراین مطالعه مقطعی که درسال 1389انجام شد زنان 55-40ساله شهرستان گنابادرا به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب ودر سه گروه پره منوپوز،پری منوپوز قرار داده شدند وبرای هر نفر یک پرسشنامه که در برگیرنده موارد سن BMI وزن ،سن آخرین قائدگی ،سن اولین قائدگی ،تحصیلات ،تعدادزایمان ،نوع زایمان ،وضعیت تاهل ،شغل ،مصرف سیگار،سابقه استفاده از روشهای هورمونی جلوگیری از بارداری وسابقه عمل جراحی وبیماری های مزمن ،پرسشنامه استاندارد گرین کلیه عوارض زودرس یائسگی مورد بررسی قرارگرفت .اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss وتست های testوآزمون آماری پیرسون آنالیز شد . یافته ها :در این مطالعه 398پرسشنامه تکمیل شد .میانگین سن یائسگی طبیعی 69.3=34.46سال بود .از نظر اماری ارتباط معنی داری بین سن یائسگی طبیعی وسن اولین قائدگی ،تعدادزایمان وجود داشت وبین وضعیت تاهل ،نوع زایمان ،وزن ،تحصیلات ،سابقه استفاده از روش های هورمونی جلوگیری از بارداری ،سابقه مصرف سیگار ،عمل جراحی لگنی وسن یائسگی ارتباط معنی داری وجود نداشت .همچنین دراین مطالعه در گروه پره منوپوزسردرد(1.53درصد)عصبانیت (4.52درصد )شایعترین عوارض زودرس ومقاربت دردناک (7.18درصد )خشکی واژن (8.17درصد )باکمترین شیوع بدست آمد.درگروه پری منوپوزسردرد(2.58درصد )گرگرفتگی (2.57)شایعترین عوارض وخارش پوست (8.15درصد)گیجی (8.17درصد )با کمترین شیوع بدست آمد .در گروه پست منوپوز درد مفاصل وعضلات (7.66درصد )گرگرفتگی (8.64درصد )شایعترین عوارض زودرس وگیجی (8.24درصد )مقاربت دردناک (2.26درصد )با کمترین شیوع بدست آمد . نتیجه گیری "دراین مطالعه میانگین سن یائسگی طبیعی کمتراز مطالعات دیگر بدست آمد .همچنین سن اولین قاعدگی ،تعدادزایمان ،تعدادحاملگی وشغل ارتباط معنی داری با سن یائسگی طبیعی در زنان شهرستان گناباد داشته است .عوارض زودرس یائسگی در زنان پست منوپوزازشیوع بیشتری برخوردار بود .پیشنهادات :پایین بودن سن یائسگی در شهرستان گناباد ضرورت ارائه مراقبت های تدوین شده به زنان در دوران یائسگی را در ارتقای سلامت زندگی زنان وجامعه دوچندان می کند .می توان با دادن آموزش در زمینه تغذیه صحیح ،ورزش های سبک مخصوص دوران بارداری وروش های تنظیم خانواده به این امر کمک کرد . کلید واژه :زنان ،عوارضزودرس یائسگی ،یائسگی ،

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 31 Dec 2019 11:01
Last Modified: 31 Dec 2019 11:01
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1800

Actions (login required)

View Item View Item