میزان آشنایی و کاربرد معیار های کیفیت اطلاعات وب در اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

محمدی, حامد and داستانی, میثم میزان آشنایی و کاربرد معیار های کیفیت اطلاعات وب در اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. میزان آشنایی و کاربرد معیار های کیفیت اطلاعات وب در اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
چکیده.pdf

Download (66kB)

Abstract

چکیده: مقدمه: فناوری اینترنت و وب محیط جدید وبی نظیری را برای دولت ها، کسب وکار، موسسات آموزشی و افراد به وجود آورد است و آنها را قادر می سازد تا هر گونه اطلاعاتی را با استفاده از این چند ابزار چند رسانه ای منتشر کنند. همچنین تعیین کیفیت اطلاعات دریافت شده از وب از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور این پژوهش بر آن است تا میزان آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات دریافت شده وب را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بررسی می کند. روش پزوهش: جامعه نمونه این پژوهش اعضای هیات علمی و انشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشند. به همین منظور تعداد 12 نفر از اعضای هیات علمی و تعداد 248 نفر از دانشجویان انتخاب شده است. از پرسشنامه بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد که پایایی و روایی آن در مطالعات مشابه انجام شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 وبا استفاده از آمار توصیفی داده های جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج این پزوهش حاکی از آن است58/3 درصد از اعضای هیات علمی به میزان زیادی از اطلاعات وب استفاده می کنند و مهمترین اهداف جست و جوی آنان در اطلاعات وب جستجوی خبرهای خاص مربوط به زمینه تحقیقاتی خود، جستجوی مقالات الکترونیکی و انتشارات دانشگاهی داوری شده می باشد. دانشجویان نیز به میزان 56 درصد به طور متوسط از اطلاعات وب استفاده می کنند، مهمترین اهداف جستجوی دانشجویان در اطلاعات وب جست و جوی خبر های خاص مربوط به زمینه تحقیقاتی خود، جستجوی مقالات الکترونیکی و جستجوی ارجاعات و استنادات مقاله می باشد. اعضای هیات علمی در میزان توجه به معیارهای اطلاعات وب به معیارهای مربوط بودن اطلاعات، تکرار نبودن و تازه و نوآورانه بودن و صحیح و عاری از اشتباه بودن به میزان 91/7 درصد توجه زیادی می کنند و معیارهای یکدستی و امنیت کمترین میزان توجه را در بین آنان دارد. همچنین در بین دانشجویان بیشترین تعداد آنان به مربوط بودن اطلاعات ( 60/9 درصد ) توجه زیادی می کنند، همچنین معیارهای تکراری نبودن و تازه و نوآورانه بودن اطلاعات ( 48 درصد ) و قابل فهم بودن اطلاعات دریافتی از وب ( 45/6 درصد ) در الویت بعدی بیشترین میزان توجه دانشجویان قرار دارند. همچنین معیار یکدستی و اعتبار کمترین میزان توجه و کاربرد را در بین دانشجویان داشتند. نتیجه گیری: یافته های بدست آمده نشان می دهد که اعضای هیات علمی و مخصوصا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد به اکثر معیارهای کیفیت اطلاعات در وب توجه چندانی نمی کنند و به هنگام جستجوی اطلاعات در وب بیشتر به ربط ، دسترس پذیری، صحت، کامل بودن و باورپذیری اطلاعات توجه بیشتری می کنند. کلیدواژه ها: اینترنت، وب، کیفیت اطلاعت وب، معیاره های کیفیت اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 01 Jan 2020 11:10
Last Modified: 01 Jan 2020 11:10
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1815

Actions (login required)

View Item View Item