تحلیل فرآیند تبدیل دانش به خرد: رویکرد نظریه زمینه‏ای

عطاردی بیمرغی, علیرضا (1395) تحلیل فرآیند تبدیل دانش به خرد: رویکرد نظریه زمینه‏ای. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
19.pdf

Download (797kB)

Abstract

چکیده هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل فرآیند تبدیل دانش به خرد با رویکرد نظریه زمینه‏ای بود. در این پژوهش هدف پژوهشگر رسیدن به شناخت معنی و مفهوم دانش و خرد، چگونگی تبدیل دانش به خرد، موانع فرآیند و راهکارهای تسهیل و تسریع رسیدن و دستیابی به خرد، نقش خرد و سودمندی آن بر زندگی و نقش کتاب، کتابخانه‏ها و کتابداران بر شکل‏گیری و تبدیل دانش به خرد بود، که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش گراندد تئوری (نظریه زمینه‏ای ) با مدل اشتراوس و کوربین (1998) با تحلیلی سیستماتیک به کشف فرآیندها در موضوع مورد نظر پرداخت. جامعه¬ی آماری این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل 22 مشارکت‏کننده، یعنی17 نفر (77.28%) مرد و 5 نفر (22.72%) زن از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، مازندران، بیرجند که در حوزه هدف پژوهش غنی از اطلاعات و صاحب¬نظر محسوب می¬شدند، به روش نمونه¬گیری نظری هدفمند و بر اساس ملاک¬های لازم انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‏ها در پژوهش حاضر مصاحبه عمیق بود. مصاحبه‏ها با یک دستگاه ضبط صوت خبرنگاری ضبط و بعد از اتمام، پیاده‏سازی، کار تحلیل با روش کدگذاری سه مرحله¬ای یعنی کدگذاری باز، محوری و انتخابی، صورت گرفت. مفاهیم و مقولات استخراج شده از دل داده‏های متون مصاحبه، در جداول مربوطه درج گردیدند. یافته‏ها: پس از تجزیه و تحلیل کل داده‏ها در نهایت مقوله‏های هسته‏ای با زیر مولفه‏های مربوطه همچون: 1. چگونگی تبدیل دانش به خرد 2. موانع و چالش های فرآیند تبدیل دانش به خرد 3. راهکارهای تسهیل و تسریع تبدیل دانش به خرد 4. نقش و سودمندی خرد و خردمندی بر سبک زندگی انسان و 5. نقش کتابخانه‏ها، منابع اطلاعاتی و اطلاع‏رسانان در تبدیل دانش به خرد، جهت دستیابی به فرآیند تبدیل دانش به خرد از نظر مشارکت‏کنندگان و همچنین رسیدن و دست یافتن به تعریف جامعی از واژه دانش و خرد، که برای روشن شدن مسیر پژوهش لازم و ضروری به نظر می‏رسید، حاصل شد. نتیجه گیری: پس از بررسی¬ها و تحلیل‏های لازم بر روی داده‏های به دست آمده و مقولات شکل گرفته هسته‏های متفاوتی حاصل گردید که در نهایت مقوله هسته نهایی یا همان قلب نظریه با عنوان" فرآیند تبدیل دانش به خرد" پدیدار گشت که خود شامل چند زیر مولفه وابسته و مرتبط بود. کلید واژه‏ها: خرد، خردورزی، دانش، فرآیند، گراندد تئوری، مطالعه کیفی، نظریه زمینه‏ای

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 16 Oct 2019 08:34
Last Modified: 16 Oct 2019 08:34
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/690

Actions (login required)

View Item View Item