بررسی اپیدمیولوژیک کونژونکتیویت در نوزادان متولد شده در بیمارستان 22 بهمن گناباد و تاثیر پروفیلاکسی بر بروز آن در سال 83

قهرمانی, محمد (1383) بررسی اپیدمیولوژیک کونژونکتیویت در نوزادان متولد شده در بیمارستان 22 بهمن گناباد و تاثیر پروفیلاکسی بر بروز آن در سال 83. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
ghahremani.mohammad121.52.pdf

Download (155kB)

Abstract

کونژونکتیویت شایع ترین بیماری چشمی دوره نوزادی است که بسته به اتیولوژی ممکن است باکتریال، ویرال و یا شیمیایی باشد. کونژونکتیویت ایجاد شده بوسیله نیسر یا گونوره آکلامیدیا GBSهر پس سیمپلکس معمولا اکتسابی و در حین عبور در کانال زایمانی ایجاد شده نشان دهنده چگونگی شيوع stds در جامعه بوده و کیفیت مراقبتهای دوران بارداری و میزان این بیماریها را نیز نشان می دهد. لذا بر آن شدیم تا با انجام پژوهش به این سوالات پاسخ دهیم که ۱- میزان شیوع این بیماریها در حوزه فعالیتهای بهداشتی درمانی شهرستان گناباد به چگونه است و ۲- اینکه آیا نظر به جهانگير شدن بلای ایدز و افزایش شیوع آن در کشور ما با توجه به آمارهای موجود، که قاعدتا می تواند با افزایش دیگر بیماریهای مقاربتی در جامعه بوده و نتیجتا یکی از پیامدهای آن به مخاطره افتادن سلامت نوزادان است. آیا انجام پروفیلاکسی کونژونکتیویت نوزادی که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت فقط باید در نوزادان مادران مبتلا به stdsانجام شود به عنوان یک اقدام مراقبتی روتین جهت کلیه نوزادان الزامی است یا خیر. مواد و روش کار: این پژوهش بک نوع کارآزمایی بالینی ( Clinical Trial) بوده که در آن بروز کونژونکتیویت و تاثیرپروفیلاكسی بر آن در نوزادان در دو گروه شاهد و مورد با استفاده از داروی پیشگیری کننده ( پماد اریترو مایسین 5/0%) برای گروه مورد مطالعه گردید. جامعه پژوهش کلیه نوزادانی بودند که در طول یک مدت زمان مشخص از طریق زایمان طبیعی متولد شدند و ترم و سالم بودند. نمونه گیری به روش پواسون و قرار گرفتن نوزادان در دو گروه به طریقه راندوم Random Allocation انجام شد . پس از اخذ رضایت از والدين داخل ساک ملتحمه هر دو چشم گروه مورد با پماد اريترمایسین پر می شد به تمام مادران نوزادان مورد مطالعه توصیه می شد به منظور بررسی کونژونکتیویت در طول ده روز بعد از تولد جهت معاینه به پژوهشگر اصلی مراجعه نمایند . تمام نوزادان مورد مطالعه از نظر وزن، جنس ، سن حاملگی و باستفاده از آزمون های آماری مقایسه شدند که اختلاف ها معنی دار نبوده با یکدیگر قابل مقایسه بودند p<0/05. داده با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان بروز کونژونکتیویت در گروه مورد 5/1% و در گروه شاهد 8/10% بود و در بروز کونژنکتیویت بین دو گروه مورد و شاهد با آزمون fisher اختلاف معناداری وجو نداشتp=/062 بین نوع زایمان و بروز کونژونکتیویت اختلاف معنا داری مشاهده نشد p=0/82 بحث و نتیجه گیری: پژوهش های متعدد اثر بخشی چشم گیر یکی از داروهای رایج در پروفیلاکسی (نیترات نقره - تتراسیکلین - اریترمایسین - بتادین ) را نشان داده و توصیه نموده است . نظر به اینکه در مراکز بهداشتی کشور ما غربالگری STDS در زنان باردار انجام نمی شود و از طرفی نتایج این پژوهش نشان دهنده میزان بروز نسبتا بالای کونژونکتیویت در نوزادان می باشد لذا توصیه می شود که انجام پروفیلاکسی بصورت دستورالعملی به بخش های نوزادان سراسر کشور ابلاغ شود . کلمات کلیدی : کونژونکتیویت - نوزادی – پروفیلاکسی - بروز

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 10:47
Last Modified: 21 Oct 2019 10:47
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/831

Actions (login required)

View Item View Item