بررسی کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان یائسه شهرستان گناباد

مشکانی, اعظم (1387) بررسی کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان یائسه شهرستان گناباد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
156meshkani.azam.15.pdf

Download (146kB)

Abstract

زمینه و هدف: يائسگی شروع دوران جدیدی از زندگی یک زن می باشد که همانند تمام مراحل حيات گذشته از زوایای آن مثل فراغت از مشکلات دوران بارداری خطرات و مشکلاتی زندگی آنها را تهدید می کند. از نظر علمی یائسگی پایان عادت ماهیانه و فعالیت تخمدانها وتحریک فولیکول ها می باشد از انجا که زنان یائسه به علت سالمندی جزء اقشار آسیب پذیر اجتماع طبقه بندی می گردند. توجه به کیفیت زندگی انها الزامی می باشد. هدف از این تحقیق تعین کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان بانسه شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۷ می باشد روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای دو قسمتی بوده که قسمت اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک داده های پژوهش وقسمت دوم فرم اندازه گیری کیفیت زندگی 36 (SHORT FORM ) SF بوده که میان ۲۰۰زن یائسه شهرستان گناباد توزیع گردیده است . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 5/11 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: ارتباط معنی داری بین وضعیت تاهل(p=0/016) مدت یائسگی (p=0/002)درامد(p=0/000) با کیفیت زندگی وجود داشت اما بین شغل زنان یائسه و همراهی( کسانی که با زنان یانسه زندگی می تحصیلات (p=0/001) میزان کنند) با کیفیت زندگی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. در مورد وضعیت تاهل و تاثیر آن بر کیفیت زندگی پس از یائسگی، زنان بی همسر در اثر طلاق نمره بیشتری را کسب نموده اند. زنان یائسه با سطح تحصیلات در حد سیکل نیز نسبت به سایر واحدهای پژوهش از نمره بهتری برخوردار بودند. یکی دیگر از سایر متغیرها میزان درآمد بوده که زنان یائسه ای که سطح درآمد خود را در حد خوب عنوان نموده اند از کیفیت زندگی مطلوب تری پس از یائسگی بهره می برده اند . بحث و نتیجه گیری: نتیجه ای که از این مطالعه به دست آمد این بود که سطح کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان یائسه شهرستان گناباد به دلیل کم سواد وبعضا بی سواد بودن ونیز کم درامد بودن اکثریت واحدهای پژوهش کمتر از حد انتظار بوده در نتیجه پیشنهاد می شود که زنان یائسه توسط مراکز بهداشتی درمانی تحت مراقبت قرار گرفته و در مورد علایم عوارض وراهکارهایی جهت ارتقاء سطح کیفیت زدرزنان یائسه شهرستان ندگی آموزش هایی مستمر ترتیب داده شود. کلید واژه ها: کیفیت زندگی، زنان یائسه، گناباد.

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 13:09
Last Modified: 21 Oct 2019 13:09
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/840

Actions (login required)

View Item View Item