شیوع اختلالات آلرژیک و ارتباط آن با برخی عوامل زمینه ساز در کودکان 12-18ساله مدارس شهر گناباد در سال 1389با استفاده ار پرسشنامه فازیک

حاجوی, جعفر (1389) شیوع اختلالات آلرژیک و ارتباط آن با برخی عوامل زمینه ساز در کودکان 12-18ساله مدارس شهر گناباد در سال 1389با استفاده ار پرسشنامه فازیک. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
245hajavi.jafar.28.pdf

Download (172kB)

Abstract

چکیده فارسی مقدمه و هدف: شیوع آلرژی و آسم در کودکان در بسیاری از کشورهای دنیا رو به افزایش است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اسم، رینیت آلرژیک و اگزما در دانش آموزان شهر گناباد بود. روش تحقیق: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۶۲۷ نفر از دانش آموزان ۱۸-۱۲ ساله مدارس گناباد با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. از پرسشنامه انجمن بین المللی آلرژی و ایمونولوژی برای بررسی شیوع علايم آلرژیک در کودکان استفاده گردید. از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ و آزمون های آماری کای دو، من ویتنی در آنالیز آماری تک متغیره و از رگرسیون لجستیکی در تحلیل چند متغیره استفاده شد. برای نشان دادن قدرت رابطه از نسبت شانس (Odds Ratio) و حدود اطمینان ۹۵٪ برای آن استفاده شد.p<0/05 به عنوان معنی داری آماری در نظر گرفته شد. يافته ها: میانگین سنی این کودکان14+-1/7 سال بود. از کل دانش آموزان، تعداد ۸۷۶ نفر ( 53/8 درصد) پسر و ۷۵۱ نفر (46/2درصد) دختر بودند. شیوع عمري أسم3/3 درصد و تنها عامل خطر آن جنس مرد بود (نسبت شانس11/3 و حدود اطمینان ۹۵٪.(40/06-31/45 شیوع عمری رینیت 33/8 درصد بود و عوامل خطر آن جنس مرد، بعد خانوار کوچک، مسابقه خانوادگی، عدم استفاده از شیر مادر در دوره نوزادی بودند. شیوع عمری اگزما 2/4 درصد و تنها عامل خطر آن جنس مرد بود. نتیجه گیری: در مقایسه با سایر شهرهای ایران و دیگر نقاط دنیا گناباد دارای سطح پایینی از شیوع آسم و اگزما و سطح متوسطی از شیوع رینیت است. کلیدواژه ها: آلرژی؛ کودک؛ گناباد؛ شیوع؛ عامل خطر

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 15:08
Last Modified: 21 Oct 2019 15:08
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/853

Actions (login required)

View Item View Item