بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی های جدا شده از بستنی های سنتی گناباد

شریعتی فر, نبی (1388) بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی های جدا شده از بستنی های سنتی گناباد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
246shariati far.nabi.29.pdf

Download (172kB)

Abstract

چکیده: زمينه و هدف: بستنی به دلیل ارزش غذایی بالا وPH نزدیک به خشی(۷-6) محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیزم ها می باشد و بستنی های آلوده به اشریشیاکلی از عوامل اسهال هستند. اشریشیاکلییکی از باکتری های پاتوژن است که افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی را نسبت به اغلب آنتی بیوتیک ها نشانداده است. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی های جداشده از بستنی های سنتی در شهرستان گناباد می باشد. روش تحقیق: این مطالعه ی مقطعی بر روی ۵۲۳ نمونی بستنی سنتی در شهرستان گناباد که به طور تصادفی ساده از مراکز عرضه و فروش این فرآورده انتخاب شده بودند، از فروردین ۱۳۸۷ لغایت آبان ۱۳۸۸ انجام گردید. تست آنتی بیوگرام بر روی اشریشیاکلی های جدا شده با استفاده از روش انتشار دیسک کربی۔ بائر بر روی محیط مولر هینتون آگار صورت گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. یافته ها: ۱۲6 نمونه بستنی از لحاظ وجود اشریشیاکلی مثبت بود. تمامی اشریشیاکلی های جدا شده نسبت به آموکسی سیلین و آموکسی کلاو مقاوم بودند، ضمنا 2/99 درصد باکتری های جدا شده، نسبت به اریترومایسین مقاوم بودند ولی 68/89 درصد باکتری های جدا شده نسبت به سفتی زوکسیم و28/64 درصد نسبت به سفتریاکسون حساس بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که جهت شروع درمان تجربی اسهال های ناشی از بستنی های آلوده به اشریشیاکلی، بهترین آنتی بیوتیک ها سفتی زوکسیم و سفتریاکسون می باشد. کلیدواژه ها: اشریشیاکلی بستنی؛ مقاومت آنتی بیوتیکی

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 15:15
Last Modified: 21 Oct 2019 15:15
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/854

Actions (login required)

View Item View Item