مقایسه تامپون معمولی با تامپون مروسل در بیماران سیتورینوپلاستی شده از نظر راحتی ومشکلات آن

سجادی, موسی (1388) مقایسه تامپون معمولی با تامپون مروسل در بیماران سیتورینوپلاستی شده از نظر راحتی ومشکلات آن. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
166sajadi.musa.pdf

Download (86kB)

Abstract

چکیده: زمینه و هدف: سیتوپلاستی و رینوپلاستی از اعمال جراحی شایع می باشد که نیاز به استفاده از تامپون بینی دارد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه دو نوع تامپون رایج مروسل و معمولی (مش یا گاز نواری) از نفلر درد، راحتی و مشکلات بیماران بعد از عمل جراحی می باشد. روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور می باشد که در مورد ۳۰ نفر از بیماران کاندید عمل جراحی سپتو یا رینوپلاستی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. بیماران به ترتیب مراجعه زوج و فرد در دو گروه قرار گرفتند. درد توسط ابزار بصری ۱۰۰ میلیمتری و راحتی، خونریزی و مشکلات بیماران توسط چک لیست بررسی و ثبت شد. داده ها پس از گردآوری توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۱۲ با آزمونهای آماری فیشر، نی استيودنت و من ویتنی در سطح معنی داری P<0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: درد بیماران هنگام برداشتن تامپون در گروه مروسل (64/3+-13/4) کمتر از گروه دیگر (83/6+-14)بود .(p=0/001)بیماران با تامپون مروسل احساس ناراحتی کمتری نسبت به بیماران گروه دیگر داشتند. (p=0/01)دو گروه از نظر خونریزی بینی هنگام بودن تامپون در بینی و هنگام برداشتن آن تفاوتی نداشتند( .(p=0/3تهوع و مشکل تنفسی در بیماران با تامپون مروسل کمتر از بیماران با تامبون معمولی (p=0/02) ولی از نظر سایر عوارض و مشکلات ناشی از تامپون دو گروه تفاوت نداشتند. نتیجه گیری: از نظر کنترل خونریزی بینی دو تامپون تفاوتی ندارند ولی استفاده از تامپون مروسل در جراحی سپتو و رینوپلاستی با درد کمتر و راحتی بیشتری همراه است. بنابراین استفاده از آن در جراحی بینی بهتر از تامپون معمولی است. کلید واژه: تامپون بینی؛ مروسل؛ مش ؛ سپتوپلاستی رینوپلاستی

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 06:55
Last Modified: 22 Oct 2019 06:55
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/871

Actions (login required)

View Item View Item