ب‍ررس‍ی‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍وددرم‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

فردی, وحید (1389) ب‍ررس‍ی‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍وددرم‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
fardi.vahid 289 .53.pdf

Download (90kB)

Abstract

زمينه و هدف: افزایش میزان خوددرمانی یکی از مهمترین وقایع در سیستم بهداشت و درمان قلمداد می بود. متاسفانه با توجه به اینکه دانشجویان جزء قشر تحصیل کرده جامعه هستند. لذا این پژوهش با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نسبت به خود درمانی در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر ۴ بخش سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد تهیه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای آماری توصیفی و کای اسکوئر انجام شد. یافته ها: میزان شیوع خوددرمانی در دانشجویان مورد بررسی بیش از ۹۴ ٪ بود. اطلاعات و آگاهی آنها از داروها و عوارض آن متوسط ارزیابی شد و تنها ۱۸٪ از آگاهی خوبی بهره مند بودند. آمار نشان داد که دانشجویان از نگرش منفی نسبت به خود درمانی برخوردارند. دسته دارویی سرماخوردگی ها با ۸۴ ٪ بیشترین و دسته دارویی اعصاب با 5/1 ٪ کمترین فراوانی را داشت. فراوان ترین شکل دارویی قرص ها با ۸۳% و بیشترین روش استفاده از دارو ها خوراکی با ۹۴ ٪ بود . نتیجه گیری: شیوع خود درمانی در دانشجویان مورد بررسی بسیار بالا بود. در نتیجه لازم است برنامه ای جهت تغیر در نگرش و عادات آنها در مراجعه به پزشک هنگام بیماری تدوین و اجرا گردد. کلید واژه ها: خوددرمانی، دارو، آگاهی، نگرش، عملکرد

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 08:41
Last Modified: 22 Oct 2019 08:41
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/882

Actions (login required)

View Item View Item