ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹

ف‍رج‍ام‍ی‌ ن‍س‍ب‌, م‍ح‍س‍ن (1389) ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
210farjami nasab.mohsen.77.pdf

Download (96kB)

Abstract

مقدمه و هدف: امروزه با توسعه علوم مربوط به پزشکی، اقتصادی، اجتماعی، میزان مرگ و میر کاهش یافته و امید به زندگی رو به افزایش است. در واقع با گذشت زمان جمعیت جهان به سمت سالمندی پیش می رود بطوریکه این قرن را قرن سالمندی نامیده اند و بیشترین مسائل و مشکلاتی که سیستم های بهداشتی در بعضی از کشورهای پیشرفته با آنها روبرو هستند مربوط به این قشر از جامعه است. از آنجایی که در این سنین تغییر فیزیولوژیکی ایجاد شده روی نیازهای تغذیه ای، الگوهای دریافت غذا و فعالیت فیزیکی تأثیر می گذارد. از این رو تأمین حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی سالمندان جهت بهره مندی آنها از کیفیت زندگی بهتر باید در اولویتهای بهداشتی جوامع قرار گیرد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفت که بدین منظور تعداد 256 سالمند بالای 60 سال بر اساس جمعیت تحت پوشش 4 مرکز بهداشتی درمانی به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند که با مراجعه به درب منازل و با تکمیل پرسشنامه MNA به صورت مصاحبه وضعیت تغذیه افراد سالمند مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که در مجموع از 256 نفر سالمند مورد مطالعه ( 129 مرد و 127 زن)، به صورت مصاحبه وضعیت تغذیه افراد سالمند مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که در مجموع از 256 نفر سالمند مورد مطالعه ( 129 مرد و 127 زن)، %35.65) %44.14 از بین مردان و %52.75 از بین زنان) در معرض خطر سوء تغذیه، %14.45 %13.17) از بین مردان و %15.74 از بین زنان) دچار سوء تغذیه بودند و %51/16) %41.4 از بین مردان و %31/49 از بین زنان) از وضعیت تغذیه ای مناسب برخوردار بودند. بین شاخص سوء تغذیه با تحصیلات (p=0.000,chi-sq=31.01)، درآمد(p=0.004,chi-sq=19.122)، توده بدنی (p=0.000,chi-sq=64.94) رابطه معنی داری از نظر آماری وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا بالای اختلال تغذیه ای در سالمندان و با عنایت به این که امکان مداخله مناسب در اغلب عوامل موثر بر آن وجود دارد اهمیت توجه به اصلاح تامین معاش سالمندان با تدارک برنامه های مناسب تغذیه ای ورزشی و همچنین کنترل وزن آنها بیشتر روشن می شود. کلید واژگان: سالمندان، MNA، وضعیت تغذیه، سوء تغذیه

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 04:59
Last Modified: 23 Oct 2019 04:59
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/924

Actions (login required)

View Item View Item