ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ای‍ک‍ت‍ر ن‍وزادی‌ در م‍ت‍ول‍دی‍ن‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۳۸۳-۸۴

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌, م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ای‍ک‍ت‍ر ن‍وزادی‌ در م‍ت‍ول‍دی‍ن‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۳۸۳-۸۴. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
126ghahremani.mohamad.86.pdf

Download (91kB)

Abstract

مقدمه: ایكتر دوره نوزادی که به علت رسوب بیلی روبین در پوست ، اسکلرا و سایر بافت ها ایجاد می شرد یکی از شایع ترین مشکلات و بیماری های نوزادان است. با توجه به اهمیت هیپربیلی روبینمی نوزادی و به منظور تعیین شایع ترین نوع ایکتر و میزان بروز آن و ارتباط ایکتر نوزادی با عوامل اثر گذار بر آن ، این پژوهش در نوزادان متولد شده بيمارستان ۲۲ بهمن وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۸4 انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه - تحلیلی کوهورت واز نوع مطالعات کاربردی است جامعه پژوهش ۱۵۰ نمونه از نوزادانی که در فاصله نمونه گیری ( اسفند ۸۳ لغایت مرداد ۸٤ ) متولد شده اند، بوده و نمونه گیری به روش آسان انجام شده است . برای انجام این مطالعه از چک لیستی مشتمل بر مشخصات مادر و نوزاد و علل و عواملی که منجر به هیپربیلی روبینی شده یا سیر بالینی آن را تغییر می دهد استفاده شد. یافته ها: يافته های پژوهش نشان داد که میزان بروز ایکتر در نوزادان در طی مدت نمونه گیری ۹۲٪ بوده و در نمونه های ویزیت شده شایعترین نوع ایکتر فیزیولوژیک با فراوانی 1/62% و بعد از آن ایكتر ناشی از شیر مادر با فراوانی6/28% و 3/1% ایکتر پاتولوژیک داشتند . نوزادانی که ایکتر طول کشیده داشتند ۷۸٪ کل نمونه ها در این گروه تشکیل می دادند که ایکثر در آنها بدون وجود همولیز بیش از ده روز و در پاره ای از موارد بیشتر از یک ماه طول کشیده بود. بین سن حاملگی مادر و بروز ایکتر اختلاف معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: هیپر بیلی روبینمی عوارض خطرناکی ممکن است در نوزاد ایجاد کرده و ایکتر ناشی از آن می تواند بازتاب یک بیماری خطیر دوره نوزادی باشد. از طرفی در دهه گذشته تغییر مهمی که در مراقبت از نوزادان صورت گرفته کاهش مدت توقف آنها در بیمارستان بوده است ، کم کردن طول مدت توقف نوزادان در بیمارستان می تواند خطر بروز زردی را افزایش دهد. بطور کلی توصیه می شود که تمامی نوزادانی که کمتر از 48 ساعت از تولدشان گذشته است به مدت ۲ تا ۳ روز بعد از ترخیص پیگیری شوند. کلید واژه ها: اپید میو لوژی - ایكتر- نوزاد

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:29
Last Modified: 23 Oct 2019 05:29
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/936

Actions (login required)

View Item View Item