ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ و پ‍س‌ از زای‍م‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد۱۳۸۱

ع‍س‍ک‍ری, ف‍ری‍ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ و پ‍س‌ از زای‍م‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد۱۳۸۱. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
109asgari.fariba.94.pdf

Download (88kB)

Abstract

زمینه و هدف: عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی از جمله عواملی هستند که حاملگی و زایمان را تحت تاثیر قرار می دهند . این پژوهش با هدف تعیین عوامل فرهنگی، اجتماعی در مراقبتهای دوران بارداری و پس از زایمان زنان مراجعه کننده به بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۱ به انجام رسیده است. روش تحقیق : این پژوهش یک مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی، تحلیلی است . در این مطالعه گردآوری داده ها طی دو مرحله صورت گرفت . در مرحله اول که به روش مصاحبه انجام شد سوالات بازی در مورد اعتقادات و آداب و رسوم مردم منطقه در مورد مراقبتهای دوران بارداری از ۳۰ نفر از زنان مراجعه کننده به محیطهای پژوهش پرسیده شد.(روش دلفی) سپس پاسخهای ارائه شده توسط این نمونه ها طبقه بندی شده و بر این اساس پرسشنامه ای تهیه گردید. پرسشنامه سپس توسط ۱۰۰ نفر نمونه های مورد مطالعه که به روش غیر احتمالی آسان انتخاب شدند تکمیل گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ۷۲ درصد واحدهای مورد مطالعه در فاصله سنی ۲۰ تا 40 سال، ۲۹ درصد آنها پرایمی پارا، ۳۵ درصد تحصیلات دبیرستان، 6۹ درصد خانه دار و 6۵ درصد ساکن شهر بودند . همچنین بین عوامل فرهنگی، اجتماعی مراقبتهای دوران بارداری با سن، تحصیلات، شغل و محل سکونت واحدهای مورد مطالعه ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت اما این ارتباط در مورد تحصیلات و شغل واحدهای مورد مطالعه با مراقبت های پس از زایمان از نظر آماری معنی دار بود . نتیجه گیری و پیشنهاد: نتایج این پژوهش نشان داد که هم اکنون نیز آداب، رسوم، سنن و باورهای غلط حتی در جوامع شهری در مورد پدیده های حاملگی و زایمان وجود دارد . لذا پیشنهاد می شود آموزشهای همه جانبه و مؤثر برای حذف این عوامل و در نتیجه بهبود روند بارداری و زایمان در سطح جامعه و به خصوص به زنان سنین باروری صورت گیرد . کلید واژه ها : عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، بارداری، زایمان

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 07:15
Last Modified: 23 Oct 2019 07:15
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/959

Actions (login required)

View Item View Item