ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ از خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و درم‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۳۷۹ -۸۰

ق‍رچ‍ه ‌, م‍ع‍ص‍وم‍ه ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ از خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و درم‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۳۷۹ -۸۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
107gharche.masumeh.96.pdf

Download (40kB)

Abstract

این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در سال 1380 به منظور تعیین رضایتمندی بیماران از ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در بیمارستانها در شهرستان گنابد انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستانها بودند که تعداد 62 نمونه از بخش ها، 63 نمونه از اورژانس و 60 نمونه از درمانگاه به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها برگه مصاحبه بوده که بر اساس اطلاعات دموگرافیک سوالاتی در رابطه با سنجش میزان رضایت از خدمات مختلف بیمارستانی در زمینه پذیرش، مراقبت های جسمانی پرستاری، مراقبت های روحی روانی پرستاری، خدمات پزشکی، خدمات پاراکلینیکی، خدمات مربوط به تغذیه، خدمات محیطی، هزینه های بیمارستانی و ترخیص، همچنین خدمات اورژانس و درمانگاه تنظیم و اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلی قرار گرفته است. یافته ها و استنتاج در مورد اهداف نشان داد که رضایت بیماران از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در همه زمینه ها بطور متوسط2/45 درصد بوده که سطح متوسطی از رضایت را نشان می دهد، در این زمینه بالاترین میزان رضایت مربوط به مراقبها روحی و روانی پرستار با رضایت زیاد7/59 درصد،، خدمات پزشکی با رضایت زیاد 6/51 درصد، خدمات هتلینگ 62/9 درصد، اورژانس 7/56 درصد بوده است. به طوری کلی هر چند رضایت کلی در حد متوسط بوده است اما در بعضی از زمینه ها نیاز به تلاشش و کوشش بیشتریوجود دارد تا رضایت کامل بیماران را بدست آورد چرا که بیماران در وضعیتی هستند که نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارند و باید دقت شود که در این زمینه هم مسئولین و هم پرسنل محترم تلاش بیشتری داشته باشند.

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 07:20
Last Modified: 23 Oct 2019 07:20
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/961

Actions (login required)

View Item View Item