ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وم‍ام‍ای‍ی‌

ع‍س‍ک‍ری‌, ف‍ری‍ب‍ا (1383) ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وم‍ام‍ای‍ی‌. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
105asgari.fariba.97.pdf

Download (44kB)

Abstract

زمینه و هدف: نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می شود که از طریق آموزشی قابل رفع باشد و نیاز سنج فرآیندی است که در طی آن درمورد تشخیص نیاز ها، تعیین اولویت نیازها و تعیین محتوای آموزشی مورد نیاز تصمیم گیری می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در دانشکده علوم پزشکی گناباد در سال 1382 انجام گرفت. روش مطالعه این پژوهش یک مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی است. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه و بصورت سرشماری از 42 نفر پرستار و 21 نفر مامایی شاغل در بخش های مختلف بهداشت و درمان وابسته به دانشکده علوم پزشکی گناباد صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در گروه مامایی 1/57 درصد واحدهای مورد مطالعه در گروه سنی 25-20 سال 1/38 درصد فارغ التحصیل قبل از سال 1370، 2/57 درصد کاردان و 4/52 درصد سابقه خدمت کمتر از 5 سال داشته اند. 4/52 درصد افراد مورد مطالعه نسبت به انجام پژوهش و شرکت در طرح های ملی – تحقیقاتی، 6/47 درصد نسبت به زایمان بی درد و 9/42 درصد نسبت به گزارش نویسی و 8/42 درصد نسبت به استفاده از مونیتورینگ خارجی نیاز زیاد و بسیار زیاد اعلام کرده اند. همچنین بین سن، سابقه خدمن، سال فراغت از تحصیل و مقطع تحصیلی با نیازهای آموزشی مختلف ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت. همچنین یافته های پژوهش در ارتباط با گروه پرستاری نشان داد که 2/54 درصد واحدهای مورد مطالعه در گروه سنی 25-20 سال، 4/52 درصد فارغ التحصیل بین سالهای 80-1375، 1/38 درصد سابقه خدمت کمتر از 5 سال و 6/78 درصد کارشناس بودند. 7/47 درصد افراد مورد مطالعه نسبت به آموزش تعادل آب و الکترولیت ها، 3/33 درصد نسبت به مشارکت در فعالیت های پژوهشی 9/30 درصد نسبت به آشنایی با قوانین و مقررات پرستاری نیاز زیاد و بسیار زیاد اعلام کرده اند. همچنین بین سن، سابقه خدمت، سال فراغت از تحصیل و مقطع تحصیلی با نیازهای آموزشی مختلف ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. بحث نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به احساس نیاز واحدهای مورد پژوهش به آموزش و با توجه به اینکه ارائه آموزش در طول دوران خدمت کارکنان بهداشتی هر روز بیشتر درک می شود بایستی برنامه ریزی آموزشی مناسبی جهت شاغلین این حرف صورت پذیرد. کلید واژه: نیاز آموزشی، پرسنل پرستاری، پرسنل مامایی، گناباد.

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 07:52
Last Modified: 23 Oct 2019 07:52
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/962

Actions (login required)

View Item View Item