م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد و ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ب‍د غ‍ذای‍ی‌ م‍طل‍وب‌ در س‍ال‌۱۳۸۸

ح‍اج‌ ع‍ل‍ی‌،, اک‍ب‍ر م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد و ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ب‍د غ‍ذای‍ی‌ م‍طل‍وب‌ در س‍ال‌۱۳۸۸. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
336haj ali.akbar-12.pdf

Download (70kB)

Abstract

مقدمه و هدف: شناخت و ارزیابی رژیم غذایی معمول اولین مرحله در فرآیند بهبودسازی وضعیت تغذیه ای است. در سال های اخیر به منظور ارزیابی کل رژیم غذایی یک جامعه خاص، استفاده از الگوهای غذایی توصیه شده است که در این روش داده های تغذیه ای خلاصه شده و یک تصویر کلی از تمام رژیم غذایی و عادات پیچیده تغذیه ای در اختیار قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر، تعیین میزان دسترسی خانوارهای شهرستان های گناباد و بجستان به سبد غذایی مطلوب می باشد. روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی است و جامعه مورد مطالعه جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد. ۱۳۵۸ نفر سرپرست یک خانوار ساکن در یکی از شهرستان های گناباد و بجستان مقیم شهر و یا روستا که حاضر به شرکت در پژوهش بودند به روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ارزیابی دریافت های غذایی با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک نیمه کمی انجام شد. ابتدا اقلام غذایی به ۱۱ گروه طبقه بندی شدند. گروه بندی اقلام غذایی بر مبنای تشابه مواد مغذی آنها، بر اساس پژوهش های قبلی و هم خوانی آنها بر اساس غذاهای ایرانی صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل گرفت. P value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد مصرف نان، سیب زمینی، سبزیجات، میوه جات، گوشت قرمز، گوشت سفید تخم مرغ، کمتر از میزان توصیه شده در سبد مطلوب غذایی است. مصرف حبوبات و لبنیات مطلوب می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت دریافت میوه و سبزی به صورت روزانه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی آموزش تغذیه سالم به جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ضروری به نظر می رسد. از طرفی دریافت پروتئین های حیوانی نیز کمتر از میزان توصیه شده می باشد که افزایش درآمد خانوار نیز تأثیری در بهبود دریافت ندارد لذا آموزش اهمیت دریافت پروتئین های حیوانی در کنار پروتئین های گیاهی ضروری است. کلید واژه ها: سبد غذایی، سبد غذایی مطلوب، شهرستان گناباد، شهرستان بجستان

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 09:22
Last Modified: 23 Oct 2019 09:22
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/984

Actions (login required)

View Item View Item