ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‌ ض‍ی‍اف‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ش‍ه‍د۱۳۸۹

عرفانی, مرضیه (1389) ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‌ ض‍ی‍اف‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ش‍ه‍د۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
188erfani.marziyeh.pdf

Download (87kB)

Abstract

چکیده: مقدمه و هدف: طرح ضیافت اندیشه که در ماه پر برکت رمضان اجرا می شود، دانشجویان سراسر کشور را به غبارروبی خانه دل فرا می خواند تا در سایه رحمت الهی به اوج سلوک معنوی برسند بطوریکه به نظر می رسد پیامدهای روحی و روانی مطلوبی را به همراه داشته باشد، بنابراین این طرح با هدف بررسی طرح ضیافت اندیشه بر سلامت روان دانشجویان انجام شد. روش کار: این مطالعه به روش تجربی بر روی ۱۳۵ نفر از دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه که به طور تصادفی انتخاب شدند اجرا گردید. در این طرح میزان سلامت روان دانشجویان با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) که از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است در ابتدای ماه رمضان و انتهای ماه رمضان بررسی شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss نسخه ۱۹ با کد R با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام و از آزمون های توزیع فراوانی و ازوج استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین سنی واحد های پژوهش 21/37+-3/1 سال بوده است که34.1 درصد (۴۶ نفر) واحدهای پژوهش را دانشجویان پسر و 65.9 درصد (۸۹ نفر) آنها را دانشجویان دختر تشکیل می دادند، بر اساس نتیجه آزمون t مزدوج، نمره ی کل سلامت روان قبل از ضیافت اندیشه30/3481+-16/02و و بعد از ضیافت اندیشه14/2667+-10/86 بود. آزمون تی زوج تفاوت آماری معنی داری را بین میانگین نمره ی کل سلامت روان قبل از وبعد از ضیافت اندیشه نشان داد.(P<0/000) همچنین میانگین نمره ی ۴ زیر مولفه ی سلامت روان نیز قبل و بعد از اجرای طرح ضیافت اندیشه معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که طرح ضیافت اندیشه باعث بهبود مولفه های سلامت روان شامل نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی وخیم شده است. با توجه به اثرات مثبت این طرح پژوهشگران پیشنهاد می کنند که علاوه بر باشکوهتر برگزار کردن این طرح در ماه مبارک رمضان، مراکز اجرای این طرح که در حال حاضر محدود به مراکز استان ها می باشد بیشتر شود تا دانشجویان بیشتری بتوانند از فيوضات معنوی این طرح پربرکت استفاده نمایند. کلیدواژه ها: روزه داری، سلامت روان، طرح ضیافت اندیشه

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 10:38
Last Modified: 23 Oct 2019 10:38
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/990

Actions (login required)

View Item View Item