Items where Year is 1397

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | J | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ک
Number of items: 123.

G

Ghanbari, Negar and Mousavi, Zahra and karkonshayan, sepideh (1397) Evaluating the Quality of Life in Patients with Behcet Disease. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

J

Jandari, Sajedeh and Movahed, Sara and Mazra, Nafise and Nematy, Mohsen and Yektamanesh, Omid (1397) Obesity in kidney transplantation candidates. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

آ

آقالری, زهرا (1397) بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار در دانش آموزان و ارتباط آن با غلظت دی اکسیدکربن. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

آقایی دوست, مریم (1397) بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد کودکان 2- 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر گناباد طی سال های 1395 تا 1397. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ا

ابراهیمیان, عاطفه and رحمانی, رقیه (1397) بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر درد و اضطراب درحیطه پزشکی: مقاله مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

ابراهیمیان, عاطفه and رحمانی, رقیه and شریفی, ندا (1397) بررسی تاثیر ژل واژینال عسل در درمان واژینیت کاندیدایی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

احتشامی فر, نعیمه and پيروي مينائي, رويا (1397) بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی دشت گناباد در سال های 1385 تا 1395. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ازقندی شهری, مجتبی and محمدی, مسعود and بدیع زادگان, رضا (1397) بررسی مدارک و منابع حوزه سایبرنتیک در پایگاه isi به عنوان راهنمایی جهت پژوهشگران این حوزه موضوعی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

اسماعیلی, سجاد and دنیایی, مریم and قلاسی مود, فاطمه and یکتا منش, امید (1397) بررسی اثربخشی زنجبیل بر تهوع ناشی از بیهوشی بیماران تحت عمل جراحی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

افشارکهن, نجمه (1397) ارزیابی سمیت باکتریایی چارچوب ایمیدازول زئولیتی - 8. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

امامی, مهسا (1397) ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ژن‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍زای‌ hly filmh aer در س‍وی‍ه‌ ه‍ای‌ اش‍ری‍ش‍ی‍اک‍ل‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

امیری, مصطفی and قنسولی, بهزاد and قپانچی, ضرغام (1397) عملکرد زبان آموزان ایرانی در آزمون تافل: بررسی نقش دو راهبرد. مطالعات زبان و ترجمه (2).

امین زاده, آرین (1397) ارتباط فاکتورهای دموگرافیک با سنگ سازی کلیوی در بیماران بستری در بخش اورولوژی بیمارستان 15خرداد بیدخت طی سال های 94-1390. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ام‍ام‍ی‌, م‍ه‍س‍ا and ب‍ه‍م‍دی‌, م‍ح‍م‍د (1397) ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ژن‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍زای‌hly filmh aerدر س‍وی‍ه‌ ه‍ای‌ اش‍ری‍ش‍ی‍اک‍ل‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ایمان پناه, زهرا (1397) تاثیر رایحه بابونه بر شدت درد و اضطراب پس از سزارین در زنان نخست زا. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ب

باقری, فائزه (1397) فراوانی کم خونی فقر آهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال شش تا 24 ماهه بستری در بخش اطفال بیمارستان بهلول گناباد در سال 97-96. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

باقری کاخکی, صالح and سعادتی, نیلوفر and مردانی, فاطمه and عجم, مهدی and صادق مقدم, لیلا (1397) برسی ایمنی تردد پیاده سالمندان در شهر گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

براتی, فریده (1397) اعتباریابی نسخه فارسی ابزار خودمراقبتی پرفشاری خون در سالمندان. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

براتی, فریده and سجادی, موسی and فرهاد, اکرم and امیری, مصطفی and صادق مقدم, لیلا (1397) رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

بهشتی, محمد حسین and پیشوایی, ملیحه and عباسی, امین and گروسی, عطیه and حسین نژاد, حسین محمد (1397) بررسی علل حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار شهر قائن با نمودار پارتو. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

بيگلري, حامد (1397) بررسی جذب بیولوژیکی یون کادمیوم در محیط آبی سنتتیک توسط قارچ کامبوجیا. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

بکتاش, دکتر داوود and رمضانی اول, دکتر مهدی and شیرین بنیاد, دکترعلی and شیرین بنیاد, سجاد (1397) بررسی اختلال روانی بدشکلی جسمیBody Dysmorphic Disorder) ( در بیماران مراجعه کننده. به کلنیک های زیبایی شهر زاهدان سال ۱۳۹۳. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

ت

توکلی زاده, ناهید (1397) بررسی سطح سرمی منیزیم و رابطه آن با شدت کبد چرب غیرالکلی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های شهر گناباد طی سالهای 1395 و 139. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ج

جرحی, امیر (1397) شیوع باکتریوری و ارتباط بین گروه خونی و باکتریوری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

جرس, میترا (1397) مقایسه اثر بخشی آموزش خودمراقبتی به دو روش بحث گروهی متمرکز و آموزش برگشتی بر سواد سلامت و سبک زندگی زنان باردار شهر گناباد. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ح

حاجی زاده, فاطمه and سلیمانی, فائزه and صالحی, میترا (1397) بررسی شیوع آمیب آکانتامبا در آب های سطحی شهرستان گناباد با استفاده از روش کشت. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

حجت پناه, رقیه (1397) مقایسه اثربخشی گندزدا‌های رایج در بیمارستان و تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های غالب جدا شده از سطوح محیطی بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی درگناباد. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

حجت پناه, رقیه and محمدزاده, علیرضا and سجادی, سید علی and مردانه, جلال and قاسمی, مهدی (1397) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از یک بیمارستان آموزشی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

حسابی, مژگان (1397) تاثیر استفاده از تصاویر آرام‌بخش مبتنی بر واقعیت مجازی براضطراب و کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلب. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

حسینی, زهرا (1397) شیوع چاقی و اضافه وزن وارتباط آن با برخی عوامل فردی و اجتماعی در جمعیت 15 تا64 ساله شهرستان های گناباد و بجستان در سال 1390. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

حسینی, سارا سادات (1397) تاثیر آموزش چند رسانه ای بر عدم قطعیت بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

حیدری, حمیدرضا and رضایی, کورش and حکمت پو, داود (1397) بررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

خ

خرامین, سونا (1397) بررسی عفونت های باکتریایی با مقاومت چند دارویی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‏ علامه بهلول گنابادی در سال 1396. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

خلیلی, فاطمه (1397) ارتباط احساس تنهایی و سبک زندگی سالم در سالمندان 75 – 60 سال شهرستان گناباد در سال 1396. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

خواجه, علی اصغر and باقرزاده, وجیهه سادات (1397) مزایا و تهدیدهای بکارگیری وب تعاملی در آموزش پزشکی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

خوشخو کاخکی, متینه and قلی نیا عدالتی, ناهید and ساکت, محمد علی (1397) بررسی چگونگی درک وجدان و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

د

دادپور, محدثه and وحیدزاده, عفت (1397) شناسایی ژن‏های بیماریزای PAI، pap، و traT در سویه‏های اشریشیاکلی جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن گناباد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

داستانی, میثم and صدر, محمدمحسن and شریف مقدم, هادی (1397) نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت دانش. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

دلشاد نوغابی, علی and سجادی, موسی and لطفی خیبری, فیروزه and فاطمه, رجب زاده and زهرا, سعادت خواه (1397) ارتباط سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

دلیری, فاطمه (1397) بررسي ميزان دانش و مهارت کارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد در انجام احياء قلبي ریوی در سال 97-1396. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

دهقان حقیقی, حمید (1397) تاثیر رایحه بهارنارنج بر شاخص های همودینامیک مبتلایان به سندرم کرونری حاد بستری دربخش مراقبتهای ویژه قلبی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ر

رجب زاده, سعیده and سادات کاظمی نیا, صدیقه and بحری, نرجس (1397) بررسی ارتباط بین تغذیه مادر قبل وحین بارداری با تولد پره ترم: یک مطالعه ی مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

رحمان دوست, مینا (1397) شیوع رتینوپاتی دیابتی و ارتباط آن با سطح سرمی ویتامین D در مبتلایان دیابت ملیتوس تایپ 2 مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گناباد و بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء مشهد در طی سال 1397. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

رشیدی, محمد and جاجوندیان, رؤیا and علی بابایی, اکبر and صلاتی, سینا and فروزانیان, سعید (1397) بررسی تأثیر هایپرگلیسمی بر مرگ و میر و طول مدت بستری نوزدان پرخطر در بیمارستان 22 بهمن مشهد سال 1396. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

رضائی, محسن (1397) بررسی مدیریت پسماند بهداشتی درمانی شهر تربت جام در سال 1397. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

رفعت, زبیده (1397) تاثیر آموزش مراقبت تسکینی توسط همتایان بر آگاهی ،نگرش و مدیریت درد بیماران مبتلا به سرطان. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ز

زنده دل, مهدیه (1397) شناسایی مایکوپلاسما هومینیس در خانم‏های مبتلا به عفونت تناسلی مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهرستان گناباد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

زهرائی, علیرضا (1397) تأثیر آموزش مبتنی بر بینش و کنش معنوی به بیماران تحت همودیالیز بر کیفیّت زندگی آنها. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

س

سادات علوی, پریسا and سقایی, سعیده and اکبزاده, جواد and مردانه, جلال and محمدزاده, علیرضا (1397) بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کودکان مهدکودک‏های شهر گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

سادات هاشمی, محدثه (1397) بررسی اثرمحافظتی تادالافیل و وراپامیل و مصرف همزمان این دو بر عملکرد و خصوصیات بافت شناسی بیضه بعد از تورشن/دتورشن در رت های نر بالغ. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

سادات کاظمی نیا, صدیقه and ابراهیمیان, عاطفه and بحری, نرجس (1397) پیشگویی عوامل مؤثر بر شیردهی انحصاری در زنان با استفاده از تئوری رفتار برنامه¬ریزی شده: یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

سالاری, سمیرا and متعلمی, آسیه and پورشافعی, فرشته (1397) بررسی وضعیت ضدعفونی و انگل زدایی سبزیجات در خانوارهای شهرستان تربت جام در سال 1397. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

ستوا, فرشته (1397) شیوع کبد چرب غیر الکلی و ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بیمارستان های شهر گناباد طی سالهای 1395 و 1396. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

سروری, زهره and نعمتی, شکوفه and شفیعی, سهیلا (1397) مقایسه وضعیت سلامت عمومی سالمندان مناطق شهری و روستایی شهرستان گناباد و عوامل مرتبط با آن در سال 1397. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

سعادتی, نیلوفر and باقری کاخکی, صالح and مردانی, فاطمه and عجم, مهدی and صادق مقدم, لیلا (1397) ارزیابی محیط فیزیکی بخش های منتخب بیمارستان علامه بهلول گنابادی با معیارهای بیمارستان دوستدار سالمند. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

سلامی, مریم and حقیرالسادات, جمال and علی پور, امید (1397) تحلیل مولفه ها و موانع مدیریت دانش. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

سلطانی, نسرین and عجم, الهام and قلی نژاد, اکرم (1397) بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان گناباد و بجستان(زمستان 96). Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

سهرابی, محسن (1397) بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با اشباع اکسیژن خون شریانی و علایم تشدید حاد بیماری مزمن انسدادی ریه ) AECOPD ( در بیمارستانهای شهر گناباد طی سالهای 5931 و 5931. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

سید علی سجادی, سید علی (1397) مطالعه میزان گردوغبار هوای شهر گناباد سال 97-1396. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ش

شایسته پور, امین (1397) بررسی پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ سویه های باکتری E. coli جدا شده از نوزادان و کودکان بستری در بیمارستان 22 بهمن گناباد در سال 1395. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

شریفی, ندا and بحری, نرجس and فاطمه, هادی زاده طلاساز and هدا, عزیزی (1397) رفلکسولوژی و کاربردهای بالینی آن در ایران: مقاله ی مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

شریفی نوقابی, ایمان (1397) بررسی ارتباط تغذیه و سرطان معده : مروری سیستماتیک. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

شیخ الطایفه, مصطفی and مهدی زاده, فاطمه and مهدی زاده, فائزه (1397) واقعیت مجازی: چشم اندازی نو در آموزش پزشکان. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

ص

صاحبان ملکی, محسن and قاسمی, رضا and بصیری مقدم, مهدی and پیرزاده اول باغسیاهی, مهدی (1397) بررسی تغییرات فاصله QTC در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو در بیهوشی اسپاینال. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

صادقی, هیمن (1397) تشخیص سریع عفونت‏های باکتریایی نوزادان و کودکان با استفاده از اندازه‏گیری بیومارکرهای پروکلسیتونین و اینترلوکین27. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

صالحی, مسعود and حسین پور دیرستانی, هرمز and شیرین بنیاد, سجاد and ارشد فریمانی, الهه (1397) بررسی تغییرات تعداد پلاکت و پارامترهای آن و سرعت رسوب گلبول قرمز در بیماران مشکوک به سل ریوی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

صفرزاده پارسا, زهرا and دوستی, فاطمه and عربی, محدثه (1397) وضعیت وزن گیری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر گناباد در سال 1396. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

صفرنیان, مریم and داودی, فاطمه and داودی, ملیحه (1397) واکاوی سطح شناختی و کیفیت دیدگاه پرستاران در رابطه با طب مکمل و جایگزین. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

ط

طالب پور, امیر and باقرزاده, امیر (1397) تاثیر ژل رویال بر روی پیری سلول در بافت های مختلف موش صحرایی نر با اندازه‌گیری پروتئین های BAX و Bcl-2. UNSPECIFIED. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

طاهری, مهدی (1397) تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتار پر خطر رانندگان مرد تاکسی¬ شهر مشهد. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ع

عباس زاده, عاطفه (1397) تأثیرآموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و شیردهی انحصاری زنان نخست زا. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

عباسی, امین (1397) بررسی علل حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار شهر قائن با نمودار پارتو در سال های 1392-1395. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

عبدالهی, ملیحه and رحیمی, فهیمه and حیدری, محدثه (1397) بررسی سبک زندگی زوجین ساکن شهر تربت جام در سال 1397. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

عبدالهی, ملیحه and نیکبخت, فاطمه (1397) وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

عجم, مهدی and مردانی, فاطمه and سعادتی, نیلوفر and باقری کاخکی, صالح and صادق مقدم, لیلا (1397) بررسی ساختار فیزیکی و ایمنی مساجد شهر گناباد و تناسب آن با شرایط سالمندان. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

عسگری, پرنیان (1397) نقش بازی های دیجیتال دردو حوزه پیشگیری ودرمان در علوم پزشکی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

عشقی, معصومه and فدوی, فاطمه (1397) بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی رابطین مراکز سلامت جامعه نسبت به تب مالت در شهر گناباد – 1396. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

عصاریان, سمیرا (1397) ‎شیوع کیفیت خواب پایین و بی خوابی وارتباط آنها با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان ‏علامه بهلول گنابادی در طی سال 1397‏. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ع‍ش‍ق‍ی, م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (1397) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍رآگ‍اه‍ی‌ راب‍طی‍ن‌ م‍راک‍ز س‍لام‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ در ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ف

فتحی, فاضل (1397) بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با الگوهای تغذیه و فعالیت های بدنی نوجوانان 12 ساله شهر گناباد در سال1395-96. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

فیضی مقدم, آرزو and آقالری, زهرا (1397) بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار در دانشجویان و ارتباط آن با غلظت دی اکسید کربن در دانشگاه علوم پزشکی گناباد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ق

قاسمی, مهدی (1397) بررسی وضعیت تهویه در آرایشگاه های زنانه شهر گناباد97-1396. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ل

لطفی فخرآباد, امیر حسین and لشکری, حجت and عطاردی, زهرا (1397) بررسی کمیت و کیفیت پسماند بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 96. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

م

مجتبی, امکانی and مصطفی, جعفری زاوه and عماد, رمضانی and ریحانه, بزرگی (1397) بررسی ارتباط بین شدت روشنایی با عملکرد شغلی در خیاطان شهر گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مجیدیان, صدیقه (1397) کارایی فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی متیلن بلو به وسیله بیسموت اکسی یدید از محلول های آبی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

محجوبی, محمد صادق (1397) تأثیرآموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر خود مراقبتی از عوامل خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، در سفیران سلامت مناطق روستایی مرکز بهداشت شماره یک مشهد. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

محمدزاده, علیرضا and مردانه, جلال and مشاری, جلیل and خرامین, سونا and نصیری, محدثه (1397) بررسی عفونت های باکتریایی با مقاومت چند دارویی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‏ علامه بهلول گنابادی در سال 1396. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

محمدزاده, علیرضا and مردانه, جلال and نبئی, فاطمه and مهران فر, پریسا and عالی, مهناز (1397) شناسایی ژن های ویرولانس lasB، algD ، plcH در سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

محمدی, علی and گلزاری, علیرضا (1397) ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی شهر قاین با استفاده از شاخص کیفیت آب ) WQI ). Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

مختارزاد, میلاد and داستانی, میثم (1397) زباله های الکتریکی و الکترونیکی و تاثیر آن بر محیط زیست: مروری بر متون. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مختارزاده, محمدرضا and زهرایی, سیده مریم and جعفری, نعمت (1397) بررسی ارتباط تعدد دارویی با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران سالمند مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان گناباد در سال 1395. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

مدهوشی, احمدرضا (1397) بررسی شیوع فقر آهن وکم خونی فقر آهن در کودکان ۲ تا ۵ سال مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهرستان گناباد در سال 1397. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

مردانه, جلال and محمدزاده, علیرضا and حجت پناه, رقیه and بیهقی, مونا (1397) شناسایی ژن‏های بیماریزای ExoA و NanI در سویه‏های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان 22 بهمن گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مردانه, جلال and محمدزاده, علیرضا and وحیدزاده, عفت and دادپور, محدثه (1397) شناسایی ژن‏های بیماریزای PAI، pap و traT در سویه‏های اشریشیاکلی جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن گناباد در سال 1396. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مردانی, فاطمه and اولیائی, داوود and سعادتی, نیلوفر (1397) بررسی تاثیر سیگار بر بروز بیماری آلزایمر : یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مردانی, فاطمه and صادق مقدم, لیلا and ابراهیمیان, عاطفه and شریفی, ندا (1397) بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت خواب سالمندان :یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مردانی, فریبا and ابراهیمیان, عاطفه and مردانی, فاطمه and شریفی, ندا (1397) ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ تغذیه ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ با ﺷﯿﻮﻉ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻛﻢ: یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مردانی, فریبا and مردانی, فاطمه and ابراهیمیان, عاطفه and شریفی, ندا (1397) بررسی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ تغذیه با پوکی استخوان در زنان یائسه: یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مردانی, فریبا and هادی زاده طلاساز, فاطمه and بحری, نرجس (1397) کاربرد گیاهان دارویی در زخم اپی زیاتومی: یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

مظفری, عشرت (1397) تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی تفحص گروهی بر ترس از زایمان زنان نخست باردار. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ن

نبوی, فرگل (1397) بررسی سطح روی در کودکان 6 ماه تا 5 ساله، با و بدون تشنج ناشی از تب در بیمارستان 22 بهمن گناباد از سال 94 تا 96. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

نجفی, سمانه and امیری دلوئی, معصومه and خلیلی, فاطمه and چوبدار, فائزه and صحرانورد, سمیه (1397) ارتباط شاخص توده¬بدنی مادر قبل از بارداری با شاخص¬های انتروپومتریک و بروز ایکتر در نوزادان شهرگناباد در سال 1396. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

نجفی, سمانه and کوکبی, الیاس and خلیلی, فاطمه (1397) آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت¬ بیمارستانی در سال 1397. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

نسایی, حانیه and کریمی, منصوره (1397) ارتباط سبک زندگی در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان در شهر گناباد در سال 1396. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

نصیرایی, احسان (1397) بررسی ارتباط سوء مصرف تریاک با بیماری های قلبی عروقی در گناباد طی سالهای 1394 تا 1397. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

نقی زاده, حمید and مردانه, جلال and محمدزاده, علیرضا (1397) بررسی شیوع آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف درایزوله های اشریشیا کلی جداشده ازعفونت هاي ادراري بیماران سرپائی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

نقی زاده, حمید and مردانه, جلال and مصدق, احمد and آستانی, اکرم and محمد زاده, علیرضا (1397) بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در سویه های اشریشیا کلی جداشده از عفونت هاي ادراري. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

نوبخت, هانیه (1397) عنوان بررسی تاثیر سماق در پیشگیری از کبدچرب غیرالکلی در رت های بالغ نر تغذیه شده با جیره ی پرچرب. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

نوروزی, زهره and مومنی, سمیه and دلشاد, علی and نیازی, صدیقه (1397) مقایسه رفتارهای باروری و سازگاری در بارداری های خواسته و ناخواسته زنان باردار شهر گناباد. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

ه

هنردوست, فاطمه (1397) اثرعصاره ی هیدروالکلی پوست انار در پیشگیری از کبد چرب غیرالکلی در رت های بالغ نر تغذیه شده با جیره ی پرچرب. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

و

ولی خانی, مریم and مهدی زاده, سید موسی and مظلوم, سید رضا and اشراقی, علی (1397) بررسی تاثیر توام کیسه شن و یخ بر میزان خونریزی و هماتوم پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI). In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

پ

پيروي مينائي, رويا and احتشامی فر, نعیمه (1397) بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی دشت گناباد در سال های 1385 تا 1395. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

پیرزاده اول باغسیاهی, مهدی (1397) بررسی تغییرات فاصله QTC در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو در بیهوشی اسپاینال. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

پیشوایی, ملیحه and عابدی پور, مهدیه and مودب بیلندی, فضه and اسماعیلی, مهدی and ملایی, سید محمود (1397) مروری بر پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت و سبک های فرزندپروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

پیشوایی, ملیحه and مودب, فضه and غلامی مندی, امین (1397) تاثیر قصه های قرآن بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی دختران. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

پیگان, پریسا and کاظمی عبدل آبادی, محدثه سادات (1397) بررسی روند وضعیت بهداشت محیطی آرایشگاه¬های زنانه شهر گناباد (96-1391). Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ک

کاظمی نیا, صدیقه سادات and رجب زاده, سعیده and بحری, نرجس (1397) ارتباط بین رژیم غذایی و افسردگی: یک مطالعه مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

کاظمی نیا, صدیقه سادات and رحمانی, رقیه (1397) اثربخشی دریافت مواد غذایی بر زایمان ایمن:یک مقاله مروری. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

کریم زاده, منا (1397) بررسی نتايج پالس اکسيمتري نوزادان تازه متولد شده به منظور تشخيص زودهنگام بیماری‌های قلبي مادرزادي در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناباد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

کشتکار, نرگس and عظیمی, رضا and بهادر, فائزه (1397) تاثیر آموزش و فرآیند ممیزی بالینی بر بهداشت دست پرستاران وبهیاران. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

کشتکار, نرگس and عظیمی, رضا and بهادر, فائزه (1397) تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش عفونت های بیمارستانی: یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

کوهپایه, حمیدرضا and نیازی, عباسعلی and نیکو سرشت, مهدی and شیرین بنیاد, سجاد and ارشد فریمانی, الهه (1397) مقایسه سطح IgM آنتی اسفنگولیپید خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان زاهدان. In: اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان.

کوکبی, الیاس and خلیلی, فاطمه (1397) آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت¬ بیمارستانی در سال 1397. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

This list was generated on Fri Sep 24 00:54:27 2021 +0330.